Druk 3D

Drukowanie przestrzenne (ang. 3D printing) to jedna z technologii z grupy określanych mianem szybkiego wykonywania prototypów (ang. rapid prototyping), służących do szybkiej, precyzyjnej i powtarzalnej produkcji elementów 3D.

Metoda FDM (ang. Fused Deposition Modelling) polega na stopniowym osadzaniu "upłynnionego" materiału termoplastycznego na podstawie modelowej, w wyniku czego powstaje model.

OFERTA

Oferujemy wydruki brył z ABS i poliwęglanu według zamówienia. Brak projektu nie jest przeszkodą, jesteśmy w stanie go wykonać. 
Technologia druku umożliwia wytwarzanie przedmiotów o bardzo skomplikowanych kształtach, z wieloma otworami, gniazdami itp.

DRUK 3D - PREZENTACJE GOTOWYCH WYDRUKÓW
Kliknij w wybrane zdjęcie, aby otworzyć prezentację 360.